Program Download
BUY IT!

Opis programa
Pravila izra~unavanja
Spisak testova za tipkanje

Kontakt
 
 
Typing Fingers
Typing Games
 

Pravila izra~unavanja

Ukupan broj udaraca

   = ukupan broj bodova dobijenih za svaki karakter iskori{ten u tekstu.

izgubljeni bodovi

   = broj bodova izgubljen zbog svake gre{ke.

neto broj udaraca

   = "ukupan broj udaraca" - ( "gre{ke" x "izgubljeni bodovi")

neto brzina

  = ( "ukupan broj udaraca" - ( "gre{ke" x "izgubljeni bodovi") ) / "ukupno vrijeme testa"
  ... net strokes per minute

  Vi{ak teksta se ne ra~una u ukupan broj udaraca.

   Gre{ke u zadnjoj rije~i se ne ra~unaju.